Personal tools

Jia-Wei Shen

Jia-Wei Shen

Dr. Jia-Wei Shen

Dr. Jia-Wei Shen

Max Planck Institute for Polymer Research
Ackermannweg 10
55128 Mainz, Germany

phone: +49 (0)6131 379267
fax: +49 (0)6131 379340
email: shenjw@mpip-mainz.mpg.de